naar Geldermalsen.nl

Archeologie en cultuurhistorie van de gemeente Geldermalsen

In opdracht van de gemeente Geldermalsen hebben RAAP en Monumenten Advies Bureau (MAB) een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving en een cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de gemeente Geldermalsen opgesteld. Op die manier is een zo volledig mogelijk en actueel overzicht van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Geldermalsen ontstaan, waaraan ook de lokale erfgoedverenigingen en lokale historici een bijdrage hebben geleverd.

In 2015 heeft RAAP in opdracht van de gemeente Geldermalsen een actualisatie doorgevoerd van de archeologische beleidskaarten van de gemeente Geldermalsen (RAAP-rapport 1384). De actualisatie betrof het bijwerken van de bestaande archeologische beleidskaart uit 2006 alsmede het bijwerken van de achterliggende kaarten en databestanden met nieuwe/aanvullende archeologische, historische en landschappelijke gegevens en inzichten.

Rapporten

Archeologie in de gemeente Geldermalsen: actualisatie archeologische kaarten

Cultuurhistorie in de gemeente Geldermalsen; een beschrijving, inventarisatie en waardering van historisch cultuurlandschap, bouwkunst en stedenbouw

Inhoud van de kaart

Voor de webversie van de geomorfogenetische kaart, de archeologische beleidskaart en de cultuurhistorische kaart zijn de GIS-bestanden gebruikt die ten grondslag lagen aan de kaartbijlagen van RAAP-rapport 3049, Archeologie in de gemeente Geldermalsen en RAAP-rapport 2887, Cultuurhistorie in de gemeente Geldermalsen. De waarderingskaart van het laatstgenoemde rapport worden niet getoond in de viewer. In de viewer is het ook mogelijk een groot deel van de achterliggende gegevens te raadplegen, zoals adressen van het gebouwde erfgoed, een korte beschrijving en foto's van de objecten.

Aanvullend aan deze drie kaarten is een nieuwe kaartlaag met een 15-tal bijzondere erfgoedlocaties gemaakt. Deze locaties zijn uitgewerkt met tekst en beeldmateriaal en geven een indruk van het erfgoed in de gemeente Geldermalsen.